Договор на предприятието със Службата за трудова медицина – част 3

Например, ако има трима служители, тогава се плащат по 20-30 лева на година за всеки + 10 лева за сключване на договор. Ако има повече от 40 служители, тогава се плащат само 12-17 лв. за оценка на риска на всеки. Обучението и организирането на профилактични прегледи се заплащат допълнително – в тези случаи обикновено цената е по договаряне. Обикновено договорът се сключва за една година, но ако говорим за сезонна заетост, тогава сътрудничеството е възможно за кратко време.

По този начин, дори преди да отворите офис и да наемете служители, е необходимо да изберете частна фирма – служба по трудова медицина, да сключите споразумение и да осигурите на служителите условия на работа. Това ще избегне затруднения и глоби при инспекции на труда.

Ето кои са основни функции на Службата по трудова медицина:

  • Извършване на оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя, както и оценка на риска на работното място.
  • Службата по трудова медицина разработва мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
  • Тя следи за здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
  • Изготвя становища и анализи за здравословното състояние на всички служители.
  • Извършва обучение на работници и служителите за правилата за безопасна работа, за опазване на здравето и безопасността при работа.
  • Създава нужната среда за безопасност и здраве.
  • Създарва и разработване документи, професионални инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи свързани със безопасни условия на труд на работниците и служителите в предприятието.
  • Подпомагане на рабодателите за изпълнение на предписанията на Инспекция по труда.

Службата основава предмета на дейността на медицинския консултант

Също и подкрепата на работодателя за прилагане на превантивния подход за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и въвеждането на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейността на основа на здравето и безопасността.