Външни и вътрешни ел. инсталации Бургас на сгради

Ел инсталации Бургас на апартамента

В момента има ново понятие – “апартаментна електрическа инсталация”, която характеризира отделна част от електрическата инсталация на жилищна сграда, разположена в един апартамент. Електрическата инсталация на апартамента е съвкупност от свързани помежду си електрически съоръжения, монтирани в апартамента. Обикновено функционира независимо от ел инсталации Бургас.

Електрическата инсталация на апартамент се състои от няколко части-електрически вериги. До деветдесетте години на миналия век електрическата инсталация на един апартамент обикновено е била монофазна електрическа инсталация и се е състояла от две крайни електрически вериги за осветление и контакти.

В жилищни сгради, където са монтирани електрически печки, към двете посочени вериги е добавена трета крайна електрическа верига на електрическа печка. Тези вериги бяха свързани към подовото разпределително табло.

В днешно време една апартаментна електрическа инсталация може да бъде монофазна или трифазна електрическа инсталация. Състои се от по-голям брой крайни електрически вериги. Например електрическата инсталация на двустаен апартамент може да включва две крайни ел. вериги за осветление, пет крайни ел. вериги на контактите, една електрическа печка крайна ел. верига, един ел. бойлер крайна ел. верига, един климатик крайна ел. верига верига, един ел. подово отопление крайна ел. верига.

Тези крайни електрически вериги обикновено са свързани към разпределителното табло на апартамента, което от своя страна е свързано към подовото разпределително табло посредством електрическото окабеляване на електрическата разпределителна верига.

Външни и вътрешни ел. инсталации на сгради

Цялото електрическо оборудване, инсталирано в една сграда, е проектирано да изпълнява строго определени функции. Например, електрическо осветително тяло осветява стая или част от нея. Кабел предава електрическа енергия до някои стаи в сградата. Превключвател включва и изключва осветително тяло или група от светлини и т.н. Сумата от цялото електрическо оборудване, монтирано в сграда, представлява електрическата инсталация на сграда, която трябва да се класифицира като вътрешна електрическа инсталация.

Някои части от електрическата инсталация на сграда обаче, напр. включително осветителни тела, използвани за осветяване на външните стени на сградата и околното пространство, могат да бъдат монтирани извън сградата на нейните стени и покрив. Тази част от електрическата инсталация на сградата съответства проектно на външната електрическа инсталация.

За нормалната работа на електрическата инсталация на сградата, включеното в нея електрическо оборудване трябва да има съвместими характеристики помежду си. Например проводниците на окабеляването трябва да могат да доставят номиналната електрическа мощност, необходима за нормална работа на електрическото оборудване.

Устройствата за защита от свръхток трябва надеждно да защитават тези проводници срещу претоварване и късо съединение. Номиналното напрежение на електрическото оборудване трябва да съответства на номиналното напрежение на електрическите вериги и др.