Здраве на труда. Какво трябва да знаем, за да бъдем подготвени

Според Световната здравна организация (СЗО) определя здравето на труда като мултидисциплинарна дейност

Насърчавайки и защитавайки здраве на труда и работниците. Тази дисциплина се стреми да контролира инциденти и заболявания, като намалява рисковите условия.

Здравето на труда не се ограничава само до грижа за „физическите условия“ на работника. Занимава се и с психологическия проблем, тази дейност, която е забравена най-вече от някои компании. Трябва да бъде подкрепа за подобряване на работника и затова да се запази и поддържайки работоспособността си.

Както при всяка работна дейност, най-често срещаните проблеми, при които професионалното здраве на труда влиза в сила, са:

  • фрактури
  • порязвания
  • повтарящи се двигателни нарушения
  • проблеми със зрението и слуха

Болестите, причинени от нехигиенични или радиоактивни вещества, също попадат в компетенцията на здравето на труда. В някои случаи той е отговорен и за стрес на работното място.

Здравето на труда е въпрос от голямо значение за правителството. Трябва да гарантират благосъстоянието на работниците, спазвайки правилата на работното място. Периодично да инспектират дейността на компанията, за да гарантират условията на работниците. За да гарантират безопасност на работното мясти.

Програми за професионално здраве

За да гарантират безопасна и стабилна работна среда, фирмите трябва да имат програма за професионално здраве. Очевидно базирана на вида на нуждите на работниците, като:

  • Хигиенни планове (чистота, хигиена и ред)
  • Планове за безопасност (рискове или инциденти)

Екипът от професионалисти от ЛОТ-КОНСУЛТ – водещ доставчик на услуги по здраве и безопасност при работа. Предлагат програми за професионално здраве, ще ги откриете на адрес гр. София, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16 или на телефон +359 2 917 29 18.

Планове за превантивна медицина (информация за персонала за заболявания и подобряване на здравето). Фундаментално за здравето на труда е гарантиране на висока степен на психическо, социално и физическо благосъстояние на работниците. Предотвратяване на злополуки и непредвидени събития, без елементи, които са вредни за здравето.