Известни ръчно рисувани икони

Известни ръчно рисувани икони. В момента на първия поглед към което и да е изображение ние виждаме и помним само общи силуети. Отначало най-наситената със светлина и, така да се каже, изпъкнала част на ръчно рисуваната икона хваща окото.

Известни ръчно рисувани икони

След това в полусянката се разграничават околните лица, фигури и предмети, а след това, накрая, идва период на проникване в самите дълбини на сенките, където се появяват все повече и повече нови детайли.

Човешкото око има доста ясно зрение само в една точка, като фиксира в определен период от време само един обект или един елемент от околната среда. В същото време близките фигури и обекти, които попадат в периферното зрение, вече се възприемат по-трудно.

От всичко видимо окото се фокусира върху най-характерното, яркото и забележителното в ръчно рисуваната икона. Той се запечатва в мозъка и продължава дори след преместване на погледа към други, по-малко видими и по-малко контрастни детайли.

Окото, в същото време, постоянно прави малки скокове, описвайки с движението си крива или спирална линия. Постоянно движещ се, той позволява на човек да получи необходимата информация и след това да разбере и запази ясен визуален образ в паметта.

Рисуването на иконите

В същото време плавното плъзгане на погледа по фиксирана равнина е невъзможно. Сякаш в тъмна пещера, самото око започва да търси източници на светлина. Изглежда, че е привлечен от точки, подчертани върху равна повърхност със светлина, тон, линия, цвят и контраст, спира и фиксира върху тях.

Въз основа на тези характеристики на човешкото зрение, иконописците, които създават шедьоври на ръчно рисуваните икони.  Склонни са да се съсредоточат върху основното и да придадат на погледа определена, предварително обмислена насока. Това осигурява неделимостта на композицията или, с други думи, невъзможността тя да се възприема като сбор от няколко, поне в малка степен, независими части.

Това е основната характеристика на моделите на холистичното виждане. Той е актуален както за иконописта, така и за живописта като цяло: когато центърът на вниманието се отделя от целия единен обем и второстепенните елементи са му подчинени.